All About Young Children

Ang Impormasyon Para sa Mga Pamilya sa Maagang Paglaki ng mga Bata ng

Bilang isang magulang, kayo ang unang guro ng inyong anak. Naranasan mo na kung gaano kamangha-mangha at gaano nagiging palaisipan ang inyong mga anak minsan. Inaanyayahan namin kayong samahan kami sa pagtuklas ng mga impormasyon na makakatulong sa inyong maintindihan ang pagkakatuto ng inyong anak at tumuklas ng mga bagong paraan upang matulungan ang lumalaki ninyong anak.

Anong edad ang gusto mong malaman?